eee.jpg 

دکتر حمید کاویانی پویا

بیوگرافی

  با درود و سپاس فراوان احتراماً اينجانب حميد كاوياني پويا متولد مرداد ماه ۱۳۶۱،در شهر همدان،پس از اتمام تحصيلات ابتدايي  تا متوسطه  ،در سال ۱۳۸۰ در آزمون سراسری شرکت نموده و و در رشته ی تاریخ در دانشگاه لرستان مقطع کارشناسی پذیرفته گرديدم. سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ هنگام تحصيل نامبرده در دانشگاه تهران،مقطع كارشناسي ارشد و در گرايش تاريخ ايران باستان بوده و پس از آن در سال ۱۳۸۷ در مقطع  دكتري تخصصي(در رشته  و دانشگاه مذكور) مشغول به تحصيل شده و در سال ۱۳۹۰ با درجه عالی از رساله خود با عنوان «پزشکی و مراکز درمانی در ایران» دفاع نمودم.  پس از پایان تحصیلات از سال ۱۳۹۱ به عنوان  عضو هيئت علمي در دانشگاه شهيد باهنر كرمان مشغول به کار می باشم. همچنین اینجانب به مدت چهار سال در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه شاهد ومدت دو سال در دانشگاه بابل تدریس داشته ام.

سوابق  پژوهشي

کتاب ها

۱ تاریخ بیمارستانها و مراکز درمانی در ایران از آغاز تا عصر مشروطه

امیرکبیر, تهران, ۱۳۹۴

اثر شایسته تقدیر در جشنواره دهخدا، سال ۱۳۹۵

 1. ۲. سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان، انتشارات امیرکبیر،چاپ اول ۱۳۹۷، چاپ دوم ۱۳۹۸
 2. تاریخ پزشکی ایران باستان . نشرالمعی ، در قالب طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران با حمایت و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی ، دانشگاه شاهد ، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی, تهران, ۱۳۹۳

مقالات علمی و پژوهشی

 1. بررسی عوامل تاریخی بنیاد شهرها، با رویکرد به شهرهای ایران و میانرودان

فصلنامه علمی پژوهشی؛ پژوهشهای تاریخی,

 1. بررسی تطبیقی آفرینش انسان در اساطیر و ادیان ایران و میانرودان

مجله علمی، پژوهشی ا الهیات تطبیقی,

 1. بررسي نقش و تاثير ايرانيان بر باورهاي پزشكي چينيان از طريق برخي اديان

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي,

 1. بررسی نقش بوداییان در تبادل دانش طبی ایران و چین در عصر باستان

نشریه علمی-پژوهشی مطالعات تاريخ پزشكي,

 1. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻠﻤﺮو و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮز و ﻣﺮزداري در دوران ﻣﺎد و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

فصلنامه علمی وپژوهشی جستارهای تاریخی,

 1. .  تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شبه قاره,

 1. . , بررسی عوامل مؤثر بر روابط ایران و چین و تأثیر آن بر مبادلات محصولات طبی ـ دارویی در عصر باستان

فصلنامه علمی پژوهشی؛ تاریخ پزشکی,

 1. نخستین شهریاران ساسانی و مساله به تخت نشینی نرسی

پژوهش تاریخی ایران و اسلام,

 1. . , پزشکان جندی شاپوری خاندان ماسویه و پزشکی اسلامی

مجله علمی پزشکی جندی شاپور,

 1. تحولات تاریخی و جایگاه استراتژیکی، نظامی و اقتصادی هیرکانیا در عصر هخامنشی

فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسلام و ایران,

 1. جایگاه و نقش استحکامات هیرکانیا در منازعات مرزهای شرقی ساسانیان

پژوهش علوم تاریخی- دانشگاه تهران,

 1. اشکانیان و مساله استقلال هیرکانیا

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران,

 1. ترکیب جمعیتی پزشکان و تشکیلات داخلی بیمارستان جندی شاپور

مجله علمی پزشکی جندی شاپور,

 

 1. بررسی موقعیت جغرافیایی داهه و جایگاه سیاسی، نظامی و اقتصادی پرثوه/پارت در عصر ماد و هخامنشی

فصلنامه علمی و پژوهشی خراسان بزرگ

 

 1. استحکامات مرزی و تدافعی اشکانیان و شگرد آنها در مرزداری

فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسلام و ایران,

 

 1. اشکانیان مرزبانان اساطیری-تاریخی(با رویکردی به مفهوم مرز و عملکرد اشکانیان در مرزداری)

        فصلنامه علمی و پژوهشی ادبیات پایداری

 1. عصا و جایگاه نمادین آن در فرهنگ ها و باورهای باستانی

نشریه علمی –پژوهشی ادبیات تطبیقی

 1. بررسي نقش و تاثير ايرانيان بر باورهاي پزشکي چينيان از طريق برخي اديان

مجله علمی و پژوهشی اخلاق و تاریخ پزشکی

 

 1. ؛آزمون و امتیازات پزشکان در ایران باستان"

 فصلنامه ي علمی و پژوهشی" تاريخ پزشكي"،زير نظر انجمن علمي حقوق پزشكي ايران.

 1. بررسي تطبيقي طوفان بزرگ و ويژگي و عملكرد منجيانِ نخستين در ايران و ميانرودان

نشریه معرفت ادیان

 1. بررسی و نقد کتاب « اندیشه سیاسی در ایران باستان»

پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی

 

 1. کاربرد درمانی گنه گنه در تاریخ ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ پزشکی

 1. مفهوم گناه و ماهیت گناهِ نخستین در اساطیر و ادیان باستانیِ ایران، یونان و میانرودان

مجله علمی، پژوهشی الهیات تطبیقی

 1. طب در ایران عصر قاجار بر اساس سفرنامه های سیاحان غربی

پژوهشنامه تاریخ

 1. بررسی چرایی مهاجرت پزشکان ایرانی عصر صفویه به هند و نتایج آن

مطالعات ایرانی

 1. آبستنی در ادبیات و فرهنگ عامه

دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

 

 1. طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسلامی

فصلنامه مطالعات شبه قاره

 1. مفهوم مرگ و ماهیت دنیای پس از مرگ در تمدن­های باستانی ایران، یونان و میان­رودان

نشریه معرفت ادیان

Cinder therapy methods in the history of Iran

Medicine of History on Research , Feb ۲۰۲۰/

سایر مقالات علمی

 1. مقاله ي كرتير /كردر " در دانشنامه ي جهان اسلام" .
 2. ، انتقال و تحول میراث دینی عصر هخامنشی در دوره های اشکانی و ساسانی ؛    مجله: مطالعات ایرانی
 3. مقاله ي بيمارستانها در ايران پيش از اسلام " در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام " .
 4. مقاله ي بيماري و بيماري شناسي " در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام "
 5. مقاله ي بيماريهاي همه گير در ايران باستان" در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام".
 6. مقاله ي "هرمزان سردار ساساني" در دانشنامه ي جهان اسلام.
 7. مقاله ي" سقط جنین در ایران باستان " در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام".
 8. مقاله ي دامپزشكي در ايران باستان "در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام".
 9. مقاله ي " هرمزد اردشير نخستين شاهنشاه اورمزد نام"، در مجله ي بین المللی" نامه ایران باستان"
 10. مقاله ي جنديشاپور در ايران باستان" در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام".
 11. مقاله ي جنديشاپور در ايران پس از اسلام "در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام".
 12. مقاله ي خوز (خوزيان؛ ساكنان جندي شاپور  و زبان آنها) در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام".
 13. مقاله ي " دارو و دارو شناسي در ايران پيش از اسلام" در دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام.
 14. مقاله ي جبر و اختيار در فرهنگ ايران باستان " در فصلنامه ي" نامه تاريخ پژوهان" .
 15.  بررسی فلسفة زروان در تفکرّات دينی بر پاية اندرزنامه های پهلوی،مجله مطالعات ایرانی,
 16. مقاله ي پزشكي در ايران باستان " در فصلنامه ي علمی و پژوهشی" تاريخ پزشكي"،زير نظر انجمن علمي حقوق پزشكي ايران
 17. مقاله ی ایلامیها و خلیج فارس " در دانشنامه  خلیج فارس
 18. مقاله ی سلوکیان ،اشکانیان و خلیج فارس"در دانشنامه خلیج فارس"
 19. مقاله ي "آشوريان  در خليج فارس " در دانشنامه خلیج فارس"
 20. مقاله ي "خليج فارس در عصر امويان" در دانشنامه خلیج فارس"
 21. مطالعه و بررسي نسخه ي "خلاصه التواريخ"در كتاب  ماه ؛ تاريخ  و جغرافيا.
 22. فلسفه اهمیت و جایگاه جشن های ایرانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،
 23.    واژة دبیر و جایگاه دبیران در ایران باستان تا دوران نخستین اسلامی، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،دانشگاه علامه طباطبایی با همکاري انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، جلد سوم،
 24. جایگاه و موقعیت ایالت پارس در اقتصاد عصر ساسانی. سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
 25. آسیب شناسی پژوهشهای تاریخی در ایران(نگارش تاریخ بی ضابطه) چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
 26. کوروش هخامنشی میراث دار سیاستهای هوخشتره(مادی) -همایش علمی کوروش بزرگ ،دایره المعارف بزرگ اسلامی

طرح پژوهشی داخلی

 نقش سیاسی،اجتماعی-فرهنگی زنان در ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت مغولان (با رویکردی به نقش و جایگاه زنان کرمان)

بررسی فلسفه زروان در تفکرات دینی بر پایة اندرزنامه های پهلوی

 

 

گالری تصاویر

تاریخ پزشکی

طب ایرانی، بر پایه‌ی فلسفه و مبانی خاص خود، مجموعه‌ای از علوم نظری و عملی است که از سوی حکمای ایرانی در قرون مختلف باهدف حفظ سلامت و جهت پیش‌گیری و درمان بیماری‌ها به کار گرفته می‌شده است. طب ایرانی در دوره تمدن اسلامی به ویژه سده‌های چهارم تا ششم هجری با ظهور مشاهیری همچون علی بن ربن طبری، محمد بن زکریای رازی، علی بن عباس اهوازی، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا و حکیم جرجانی به شکوفایی علمی منحصر به فردی رسید و به پارادایم غالب دانش پزشکی در شرق و غرب تا قرن ۱۷ میلادی بدل می‌شود.

اطلاعات تماس

ایمیل:

info@medicalhistory.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

مجموع بازدید کنندگان
۱۶۴۰
صفحات بازدید شده امروز
۱۵۸
بازدید کنندگان امروز
۲۳